Συνδέσεις MICFIL

Με τις συνδέσεις Micfil μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα από όλα τα διαθέσιμα συστήματα στο σκάφος σας και να τα στείλετε στο κεντρικό γραφείο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μονάδες.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ολοκληρώσετε μία πλήρη επισκόπηση όλων των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων, κινητήρων, αντλιών και να καταγράψουν θέσεις GPS και επίπεδα δεξαμενών. Έτσι, είστε σε θέση να βελτιώσετε την δρομολόγηση, το σημείο αναφοράς του σκάφους σας και να βελτιστοποιήσετε την επίδοση και να αποτρέψετε προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία του κινητήρα. Οι μονάδες σύνδεσης Micfil μπορούν να συνδυαστούν με τους αισθητήρες ποιότητας λαδιού Micfil .

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MICFIL ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

Η μονάδα μέτρησης καυσίμου σας δίνει την ικανότητα να επιτηρείτε την κατανάλωση του καυσίμου.

Η μονάδα έχει ακρίβεια της τάξης του ±1% και εξισορροπεί με την θερμοκρασία και τον παλμό. Θα μπορείτε να συγκρίνεται την ενέργεια που δίνεται και την ενέργεια που παίρνετε.

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Με την μονάδα μέτρησης εκπομπών μπορείτε να ελέγχεται τις εκπομπές του κινητήρα σας μετρώντας τα ακόλουθα αέρια στην εξάτμιση:

NOX, NO2, NO, CO2, CO, SO2, O2

 

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΞΩΔΟΥΣ

Με την μονάδα ιξώδους είστε ικανοί να ελέγξετε με ακρίβεια το ιξώδες του καυσίμου για την βέλτιστη καύση.

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Με την μονάδα μέτρησης επιπέδου της δεξαμενής καυσίμου είστε σε θέση να ελέγξετε την παρούσα στάθμη του καυσίμου στην δεξαμενή σας.

Αυτό μπορεί να συγκριθεί με την μέτρηση της παροχής για να έχει μία πιο λεπτομερή ανάλυση στην κατανάλωση καυσίμου.

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με την μονάδα μέτρησης του βαθμού απόδοσης μπορείς να συγκρίνεις τα δεδομένα από την μονάδα μέτρησης του καυσίμου με τα δεδομένα από την μέτρηση της ροπής.

Συγκρίνοντας τις πληροφορίες της εισαγόμενης ενέργειας και της εξερχόμενης ενέργειας, ο βαθμός απόδοσης μπορεί να καθοριστεί επακριβώς.

Χρησιμοποιώντας μία ασφαλή σύνδεση στο internet, μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας όποτε θέλετε.

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

Η μονάδα διαχείρισης του στόλου είναι ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε τα συλλεγμένα δεδομένα από το σκάφος σας και να τοποθετήσετε τον εξοπλισμό σας όπου βρίσκεστε, χρησιμοποιώντας μία ασφαλή σύνδεση στο internet με το tablet σας, το κινητό σας ή το laptop σας.

 

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Με την μονάδα υπολογισμού ταξιδιού μπορείτε να έχει μία επισκόπηση των δεδομένων των ταξιδιών σας.

Εν μέσω μίας προστατευμένης ιστοσελίδας έχετε πρόσβαση σε ποικίλες εφαρμογές όπως ο χάρτης, τα ρολόγια και άλλες παραμέτρους στην σωστή διάσταση.

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Με την μονάδα δονήσεων μπορείτε να αποφύγετε τις ζημιές και έτσι να αυξήσετε την διάρκεια ζωής των κινητήρων σας.

Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα προσθέτοντας δύο αισθητήρες στον κινητήρα και συνδέοντας τους στο κουτί συλλογής δεδομένων.

 

ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ

Η μονάδα μέτρησης της ροπής μετράει την ροπή επί τόπου για να υπολογίσει την ισχύ του κινητήρα.

 

 

 

Enter your keyword