ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  • Στόχος μας είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων μας.
  • Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική είναι δέσμευση η συνεχής βελτίωσή της.
  • Τηρούμε κάθε νομοθεσία και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
  • Για εμάς η Υγεία και Ασφάλεια είναι το πιο βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης.
  • Προτεραιότητα μας είναι η πρόληψη κάθε είδους ατυχημάτων και ο έλεγχος των επικίνδυνων καταστάσεων, πριν εκδηλωθούν.
  • Για εμάς έχει κορυφαία σημασία ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλα τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας και εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, πάνω στον τομέα αυτό.
  • Επιδιώκουμε την προαγωγή της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας προς μία ασφαλέστερη εργασιακή συμπεριφορά.

Στόχος μας είναι πάντα ο «μηδενισμός των συμβάντων»

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Enter your keyword