Φορητός μετρητής σωματιδίων με LASER

Είτε στο περιβάλλον της εργασίας ή στο εργαστήριο, ο φορητός μετρητής σωματιδίων με laser Micfil παρέχει ακαριαία σαφήνεια για την κατάσταση των λαδιών σας και των καυσίμων σας.

Ο φορητός μετρητής σωματιδίων με laser Micfil είναι ένα αυτόνομο σύστημα, ολοκληρωμένο με αναπόσπαστη αντλία και ελεγχόμενη παροχή.

Ο φορητός μετρητής σωματιδίων με laser Micfil μπορεί να εξετάσει καύσιμο ή ελαφρύ λάδι, αποθηκευμένο σε δεξαμενές ή από μπουκάλια δειγμάτων, κτλ. Τα δείγματα υγρών αναλύονται γρήγορα και με ακρίβεια, έτσι ελαχιστοποιούν την συχνότητα των ακριβών αναλύσεων των εργαστηρίων. Δυνατό σύγχρονο λογισμικό επιτρέπει στα δεδομένα να εμφανιστούν σε μορφή γραφήματος για ανάλυση στην στιγμή.

Ο φορητός μετρητής σωματιδίων με laser Micfil είναι ο πιο αποτελεσματικός επιτηρητής καθαρότητας καυσίμου και λαδιού.

Enter your keyword