Αισθητήρας ποιότητας λαδιού

Ο αισθητήρας ποιότητας λαδιού Micfil πηγαίνει παραπάνω από τα απλά συστήματα προστασίας.

Παρακολουθεί την ρίζα της αποτυχίας των λιπαντικών και των μηχανών, βάζοντας τον χρήστη να έχει τον έλεγχο.

Ξέρουμε πότε ακριβώς πρέπει να αλλάξουμε λάδι με βάση την κατάσταση του, όχι από παλιές αλλαγές. Ο αισθητήρας έχει περίπου 4500 διαφορετικά είδη λαδιού αποθηκευμένα. Επιπροσθέτως, μπορούν να εγκατασταθούν και καινούργια είδη.

Ο αισθητήρας μπορεί να εγκατασταθεί σαν ένα επιπρόσθετο εξάρτημα εξαρχής ή είναι πιθανό να εγκατασταθεί πάνω σε παλιά συστήματα Micfil. Η ποιότητα του λαδιού διαφορετικών συστημάτων μπορούν έπειτα να εμφανιστούν επί τόπου χρησιμοποιώντας μία κεντρική μονάδα ελέγχου (Δείτε την παρακάτω εικόνα).

Χρησιμοποιώντας μία φορητή μονάδα μέτρησης, είναι εφικτό να πάρετε τον αισθητήρα σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Η μονάδα μέτρησης περιέχει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να ελέγξει την ποιότητα του λαδιού ενός συστήματος και να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα (Δείτε την παρακάτω εικόνα).

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Εντοπίζει πότε το λάδι δεν είναι πλέον ικανό για χρήση
  • Η υπολογιστική του δύναμη προσφέρει ευρύς επιλογές χρήστη
  • Δράστε στην πρώτη ένδειξη αλλαγής
  • Πολλαπλοί και ανεξάρτητοι αισθητήρες μπορούν να επιτηρηθούν σε ένα κεντρικό σημείο από μία μονάδα ελέγχου.
  • Χρησιμοποιώντας μία μονάδα μέτρησης, η ποιότητα του λαδιού ενός συστήματος μπορεί να ελεγχθεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Εικόνα 1: Μία φορητή μονάδα μέτρησης κάνει δυνατή την γνωμάτευση της ποιότητας του λαδιού πάνω στην εργασία

Εικόνα 2: Υπάρχοντα συστήματα Micfil μπορούν να συμπεριλάβουν τον αισθητήρα

Εικόνα 3: Μία κεντρική μονάδα επιτρέπει την απλή και κεντρική διαχείριση διάφορων συστημάτων

Enter your keyword