ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΡΩΝ

Το σημαντικότερο στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων στα καύσιμα είναι η σωστή και αξιόπιστη διάγνωση της κατάστασης τους.

Παρά το γεγονός ότι ένας καθαρισμός του καύσιμου πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την σωστή συντήρηση του, το εύρος των χρονικών διαστημάτων εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες ( θερμοκρασία χώρου, καιρικά φαινόμενα, περιοδική χρήση κλπ) και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε ένα έγκυρο τρόπο διάγνωσης της κατάστασης του καυσίμου σε μια δεξαμενή.

Η Diesel Experts σας παρέχει ως υπηρεσία, είτε σε συνδυασμό με τον καθαρισμό της δεξαμενής είτε μεμονωμένα, ως προληπτικό έλεγχο την διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων στο καύσιμο σας για τον εντοπισμό:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΓΡΩΝ
Οξειδωτική σταθερότητα του καυσίμου
Εντοπισμού βακτηριδίων και μυκήτων
Νερού

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε αξιόπιστά και έγκαιρα να διαγνώσουμε την ποιότητα του καυσίμου σε μια δεξαμενή ώστε να προβούμε σε κατάλληλες ενέργειες όπως χρήση ειδικών χημικών, τον καθαρισμό της δεξαμενής ή και τον καθαρισμό του καυσίμου με τους ειδικούς ανακυκλοφορητές της σειράς ΜΑΚ.

Η Diesel Experts έχει ειδικά διαγνωστικά τεστ , με τα οποία μπορούμε να διαγνώσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ποιότητα του καυσίμου σε κάθε δεξαμενή με τον πλέον οικονομικό τρόπο.
Η εναλλακτική αυτών των διαγνωστικών τεστ είναι η χημική ανάλυση σε ειδικό εργαστήριο, η οποία παρέχει μεν σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα ενός καυσίμου αλλά το κόστος είναι σημαντικά υψηλό για τον περιοδικό έλεγχο μιας δεξαμενής.

Διασφάλιση Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες μας διαθέτουν Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 από την κορυφαία Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Enter your keyword