ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Οι αναλύσεις χρησιμοποιημένων λιπαντικών, είναι ένα εργαλείο προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης, που βοηθά στην παρακολούθηση της κατάστασης του μηχανολογικού  εξοπλισμού και κατ΄επέκταση στην επιμήκυνση του χρόνου αλλαγής του λαδιού, προκειμένου να εξαγάγει τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες που περιέχονται στα λιπαντικά που αναλύονται.

Κάθε σύστημα κινητήρα, μειωτήρα, αεροσυμπιεστή, συστήματος κυκλοφορίας λαδιού κλπ. είναι μοναδικό όσον αφορά την κατασκευή, τη λειτουργία και την επιρροή που αυτό έχει στο λάδι που χρησιμοποιείται. Για να επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής κάθε κομματιού του εξοπλισμού, το λάδι θα πρέπει να αναλύεται περιοδικά, για να ελέγχεται η κατάσταση του, καθώς και η κατάσταση της εφαρμογής. Με την Χημική ανάλυση, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για παράδειγμα μεταβολέσ στο ιξώδες ή τυχόν αλοιώσεις και μολύνσεις που δεν επιτρέπουν στο λάδι να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα standard καθαροτητάς του κάθε εξοπλισμού.

Τυπικά, οι αναλύσεις δειγμάτων λαδιού μπορούν να εντοπίσουν τη φθορά διαφόρων μερών του εξοπλισμού, τη μείωση ζωής των ρουλεμάν, τον εντοπισμό κολλημένων βαλβίδων, διαρροές από το σύστημα ψύξεως, εσφαλμένο χρονισμό, λανθασμένο και ανακριβή ψεκασμό, την μόλυνση από το περιβάλλον, τις αναμείξεις λιπαντικών και πολλές άλλες βλάβες.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, αναλύονται από ειδικούς επιστήμονες παρέχοντας διαγνωστικά συμπεράσματα και προτάσεις και λύσεις πολύ υψηλού επιπέδου.

Managing Your Assets

χημική ανάλυση λιπαντικού
Engines

Τα έλαια κινητήρων ντίζελ και φυσικού αερίου θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για μόλυνση και φθορά.

Υδραυλικά Συστήματα

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η μόλυνση από το νερό, η οποία επιταχύνει τον σχηματισμό οξέων, αυξάνει την οξείδωση και μειώνει τη λιπαντικότητα - όλα αυτά οδηγούν σε αστοχία του συστήματος.

Gear Systems

Η μεγαλύτερη ανησυχία για τα συστήματα μετάδοσης είναι η φθορά που συμβαίνει στο σύστημα, η οποία συχνά προκαλείται από ρύπους και νερό. Τα κιβώτια ταχυτήτων θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ακαθαρσίες και μόλυνση με νερό. Ο Ποσοτικός Προσδιορισμός των σωματιδίων παρέχει έναν αριθμό ευρετηρίου σωματιδίων σιδήρου. Το PQ αναφέρει μία ποσοτική τιμή που δειχνει την ποσότητα της φθοράς των σιδηρούχων μετάλλων.

Ομάδες Ελέγχων

Η ακριβής επιλογή της ομάδας αναλύσεων διαφοροποιείται, ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Έλεγχος Σκοπός
ΦασματογραφικόςΈλεγχος ICP* (21 στοιχεία) Φθορά μηχανής & μόλυνση
Ιξώδες στους 40oC ή/ και στους 100o C Κατάσταση λαδιού
Νερό Μόλυνση
Εμφάνιση Εμπειρική παρατήρηση
PQ Index ** Φθορά μετάλλων
ΤΑΝ (TBN για κινητήρες) Οξύτητα λαδιού, Εκτίμηση οξείδωσης λαδιού (αλκαλικότητα για TBN)
Καθαρότητα ISO Σωματιδιακή μόλυνση / Ελεγχος Επιπέδου Καθαρότητας
Αδιάλυτα Εκτίμηση αποδόμησης λαδιού (μόλυνση καπνισμού για κινητήρες)
Καύσιμο(για κινητήρες) Μόλυνση καυσίμων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

165.000

Πελάτες

36

Ωρες Ανταπόκρισης

20

Ετη τεχνογνωσίας

Συνιστώμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας

Κάθε 3.000-4.000 ώρες για μειωτήρες, αεροσυμπιεστές, υδραυλικά συστήματα κ.λ.π

Κάθε 250-300 ώρες για λιπαντικά κινητήρων.

Με τη συνεχή αύξηση του κόστους των λιπαντικών, των εργατικών αλλά και του ίδιου του μηχανολογικού εξοπλισμού, η σωστή, ασφαλής και επί μακρόν χρήση του λιπαντικού, είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ.

Καλέστε μας τώρα για την παραλαβή του αντίστοιχου διαγνωστικού κιτ για να διενεργήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης των λαδιών σας.

Enter your keyword