ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το πετρέλαιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που επιδέχεται τις ίδιες αλλοιώσεις με κάθε άλλη οργανική ουσία είναι πλέον  αποδεκτό από όλους τους ειδικούς ότι μια δεξαμενή πετρελαίου για να διατηρείται σε καλή κατάσταση χωρίς  να δημιουργεί προβλήματα στον εξοπλισμό που τροφοδοτεί, χρειάζεται τακτικό έλεγχο και προληπτική συντήρηση.

Η Diesel Experts είναι η πρώτη εταιρεία που έχει σχεδιάσει και εισάγει στην Ελληνική αγορά προγράμματα συντήρησης ειδικά σχεδιασμένα για πετρέλαια που υπόκεινται για  μακρόχρονες αποθηκεύσεις (π.χ Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Τα συμβόλαια  ελέγχου δεξαμενών καυσίμου και συντήρησης της Diesel Experts περιλαμβάνουν :

Περιοδικό διαγνωστικό έλεγχο για έγκαιρο εντοπισμό νερού στην δεξαμενή

Περιοδικό διαγνωστικό έλεγχο για την αλλοίωση του πετρελαίου

Περιοδικό διαγνωστικό έλεγχο για παρουσία μυκήτων και βακτηριδίων καθώς και έγκαιρο εντοπισμό μυκητολάσπης

Περιοδικό καθαρισμό του πετρελαίου με τους εξειδικευμένους καθαριστές που διαθέτει η Diesel Experts.

Με τον τρόπο αυτό ο κάθε υπεύθυνος μιας εγκατάστασης εξασφαλίζει ότι το πετρέλαιο που έχει αποθηκευτεί για έκτακτες περιπτώσεις θα είναι πάντα σε καλή κατάσταση και διαθέσιμο όταν θα χρειαστεί χωρίς να διακινδυνεύει μια σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό που τροφοδοτεί.

Παράδειγμα εφαρμογής

Έχουμε μια εγκατάσταση με μια δεξαμενή 2000 ltr η οποία τροφοδοτεί τις δεξαμενές 2 Η/Ζ και 2 πυροσβεστικών σε μια εγκατάσταση.

Η παρουσία νερού στην βασική δεξαμενή επιταχύνει την δημιουργία μύκητα ο οποίος μεταφέρεται και στα υπόλοιπα 4 μηχανήματα της εγκατάστασης. Αν δεν υπάρξει έγκαιρος εντοπισμός της οξείδωσης του πετρελαίου σε συνδυασμό με την δημιουργία μυκητολάσπης, μια βλάβη σε αντλία και μπεκ σε ένα από τα 2 Η/Ζ θα κοστίσει τα ακόλουθα

  • Επισκευή αντλίας – μπεκ = 1300€
  • Καθαρισμός δεξαμενών = 300€ (αν δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού θα χρειαστεί αντικατάσταση η οποία απαιτεί νέα άδεια από την πυροσβεστική)
  • Αποβολή 2000 λτρ “χαλασμένου” πετρελαίου και προμήθεια φρέσκου για τις ανάγκες της εγκατάστασης = 2000*1€ = 2000€

Το συνολικό κόστος από μια βλάβη λόγω κακής ποιότητας καυσίμου μπορεί να κοστίσει ενδεικτικά 3.600€ χωρίς να υπολογίσουμε πιθανά άλλα έξοδα όπως ενοικίαση Η/Ζ μέχρι την επισκευή του χαλασμένου, και τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν στην εγκατάσταση από την αδυναμία λειτουργίας του, όταν αυτό χρειαστεί σε μια διακοπή ρεύματος. Τέλος θα πρέπει να συνυπολογιστεί και οι ώρες που θα δαπανήσετε στην οργάνωση της επίλυσης της βλάβης και του συντονισμού όλων αυτών των συνεργείων.

Συνεπώς το πραγματικό κόστος μια βλάβης είναι πολύ μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο ανάλογα και με την κρισιμότητα της κάθε εγκατάστασης.

Καλέστε μας τώρα για να διενεργήσουμε εμείς τον έλεγχο στην δεξαμενή σας.

Enter your keyword