Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στόχος μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η λειτουργία της εταιρείας μας κατά τέτοιο τρόπο που στο επίκεντρό  έχει το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η προσέγγισή μας στην ΕΚΕ ορίζεται από μια σειρά πρωτοβουλιών, με απώτερο σκοπό ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην κουλτούρα, τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές αποφάσεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, τόσο μέσα από την επιχειρηματική ηθική και κουλτούρα, όσο και με στοχευμένες δράσεις που στηρίζουν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες

Για την POLITECH Ε.Κ.Ε είναι δέσμευση και υπευθυνότητα απέναντι στο προσωπικό , τους πελάτες την κοινωνία και το περιβάλλον.

isonew

Enter your keyword