Μυκητιακή μόλυνση από το πετρέλαιο ντίζελ στα Σκάφη

Από όλους τους χρήστες πετρελαίου κίνησης, οι χειριστές σκαφών είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα με μύκητες και βακτήρια για τους παρακάτω λόγους:  Τα σκάφη λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον και δεν είναι πάντα δυνατόν να αποτραπεί η εισροή νερού στις δεξαμενές καυσίμων.  Οι δεξαμενές καυσίμων των πλοίων έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε περιορισμένες ή […]

Προβλήματα Πετρελαίων σε Φορτηγά

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 90% των προβλημάτων των καυσίμων ντίζελ στα φορτηγά αναφέρεται στο πρόβλημα απόφραξης των φίλτρων. Υπάρχουν πέντε συγκεκριμένες αιτίες για τα μπλοκαρισμένα φίλτρα. Αυτές οι αιτίες και ορισμένα από τα προληπτικά μέτρα περιγράφονται παρακάτω. Ο ΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Νερό, σκουριά και βρωμιά συσσωρεύονται στον πάτο των δεξαμενών αποθήκευσης. Με το […]

Καύσιμα Diesel και Λειτουργία των Γεννητριών

Το Συνολικό Σύστημα Διαχείρισης των Καυσίμων Εξασφαλίζει την Διαθεσιμότητα των Γεννητριών όταν αυτό είναι απαραίτητο Η ανάγκη για αξιόπιστη εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να την αφήσουμε στην τύχη της. Οι γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης που βασίζονται στο πετρέλαιο είναι σε συνεχή κίνδυνο που οφείλεται σε φραγμένα φίλτρα του καυσίμου […]

Προβλήματα με πετρέλαιο σε σκάφη

Από όλους τους χρήστες πετρελαίου κίνησης, οι χειριστές σκαφών είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα με μύκητες και βακτήρια για τους παρακάτω λόγους:  Τα σκάφη λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον και δεν είναι πάντα δυνατόν να αποτραπεί η εισροή νερού στις δεξαμενές καυσίμων.  Οι δεξαμενές καυσίμων των πλοίων έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε περιορισμένες ή […]

Enter your keyword