Φίλτρα καυσαερίων

Κατηγορία:

Για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις περιορισμού των αέριων ρύπων, υπάρχει μία αυξημένη απαίτηση προσαρμοσμένων λύσεων στις εκπομπές μετά από την επεξεργασία και στον έλεγχο του θορύβου στα συστήματα εξάτμισης.

Εξαιτίας αυτών των αυστηρών προδιαγραφών των εκπομπών θα χρειαστούμε λύσεις για να διαχειριστούμε τις πιέσεις επιστροφής και τις αυστηρές μειώσεις των θορύβων με βάση τις προδιαγραφές στα συστήματα εξάτμισης.

Η Micfil AXCES παρουσιάζει το ολοκληρωμένο σχέδιο μέσα στο σπίτι, την παραγωγή, την εγκατάσταση των πλήρως ενσωματωμένων πακέτων από φίλτρα στάχτης, καταλυτών και συστημάτων SCR.

Ως μέρος της αποστολής του συστήσει μία πλήρως ενσωματωμένη λύση για τον περιορισμό των εκπομπών, η Micfil AXCES έκανε ένα σημαντικό βήμα προσφέροντας στην αγορά ολοκληρωμένα συστήματα καταλυτών. Σαν αποτέλεσμα, ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα μπορεί να βελτιωθεί πιο αποτελεσματικά ενώ ακολουθεί τις απαιτήσεις των εκπομπών.

Παρακαλώ νιώστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε και να εγκαταστήσουμε το προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας σύστημα.
Το ακόλουθο προϊόν της MICFIL AXCES είναι διαθέσιμο:

Ο καταλύτης πετρελαιοκινητήρων της Micfil AXCES είναι ένας αμφίδρομος μετατροπέας που συνδυάζουν το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και άκαυστους υδρογονάνθρακες (HC) για να παράξει διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O).

Εικόνα 1: Ημιτομή του καταλύτη Micfil AXCES

 

Ο αμφίδρομος (ή οξείδωσης) καταλύτης κάνει δύο λειτουργίες ταυτόχρονα:
  • Οξείδωση του μονοξειδίου του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα.
  • Οξείδωση των υδρογονανθράκων (άκαυστων και μερικώς καμένου καυσίμου) σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.
Ποσοστά μετατροπής: CO: 70-95 %, HC: 70-90 %, Αλδεγύδη: 70-90 %, PM10: 10-40 %.

 

SCR – SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION

Ο καταλύτης Micfil AXCES selective catalytic reduction (SCR) μετατρέπει το οξείδια του αζώτου, αλλιώς NOX, με την βοήθεια του καταλύτη σε διατομικό άζωτο (N2) και νερό (H2O).

Ένα αέριο αναγωγής, τυπικά η άνυδρη αμμωνία, υδαρής αμμωνία ή ουρία, προστίθεται στην ροή του αεραγωγού ή στα καυσαέρια και απορροφάτε από τον καταλύτη.

Εικόνα 2: Σχεδιάγραμμα λειτουργίας καταλύτη τύπου SCR

 

 

 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το φίλτρο παροχής Micfil AXCES PM-Metalit(Emitec)® είναι ένα επαναστατικό, φίλτρο παροχής πετρελαίου που αφαιρεί τα σωματίδια πετρελαίου και την πίεση προς τα πίσω περισσότερο από τα συμβατικά φίλτρα.

Το υπόστρωμα του φίλτρου Micfil AXCES Emitec PM-Metalit™ αποτελείται από στρώματα εναλλάξ αυλακωτών μεταλλικών αλουμινόχαρτων και πορωδών πυροσσυσσωματωμένων μεταλλικών επενδύσεων (Δείτε εικόνα). Το αυλακωτό αλουμινόχαρτο είναι ειδικά διαμορφωμένο για να κατευθύνει το καύσιμου στην μεταλλική επένδυση. Η εκτροπή της ροής προκαλείται από κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με φτυάρια και εναποτίθενται μέσα στα κανάλια σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Μερικά από τα καυσαέρια ρέουν μέσα από το θερμοσυσσωματωμένο μέταλλο, το οποίο δρα σαν ένα φίλτρο κατακαθίσεων. Έτσι, η κατασκευή μπορεί να αναφερθεί και ως “μερικής παροχής φίλτρο κατακαθίσεων”. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν το θερμοσυσσωματωμένο μέταλλο φορτίζεται με σωματίδια, η παροχή καυσαερίου εν μέσου του στρώματος του μετάλλου μειώνεται. Τα αυλακωτά κανάλια, παραμένουν ανοικτά και αφήνουν τα καυσαέρια να περνούν ανεπηρέαστα.
Μπορούμε να προσφέρουμε μία ποικιλία από στρώσεις φίλτρων και σχεδίων, η οποία εξαρτάται από την εφαρμογή του κινητήρα και το καθήκον του κύκλου καύσης.

Ποσοστά μετατροπής: Ύλη σωματιδίων (αριθμός σωματιδίων, περιεχόμενο σε θείο, περιεχόμενο σε πετρέλαιο: <500 ppm): > 99%, Ύλη σωματιδίων (PM10 – Μάζα, ULSD Καύσιμο): ≤ 60 %, CO: 95%, HC: 85 %. Η αναλογία-NOX/NO μπορεί να αυξηθεί.

Εικόνα 3: Σχεδιάγραμμα λειτουργίας σωματιδιακού φίλτρου πετρελαίου

 

Το εναλλασσόμενο αλουμινόχαρτο και το θερμοσυσσωματωμένο στρώμα μετάλλου είναι τραυματισμένο και γδαρμένο σε μία κυλινδρική μελισσοφωλιά που παρομοιάζει ένα υπόστρωμα μεταλλικού καταλύτη.

Εγκαθίστανται σε ένα χαλύβδινο κάνιστρο.

Η συλλεγμένη ύλη σωματιδίων αναζωογονούν παθητικά έναν καταλύτη διοξειδίου του αζώτου (NO2), με έναν τρόπο παρόμοιο με τα φίλτρα σωματιδίων δύο σταδίων. Σε μερικά συστήματα καταλυτών, εφαρμόζεται στρώμα απευθείας στο υπόστρωμα του φίλτρου (σε αυτές τις περιπτώσεις, σιγουρευτείτε ότι η πορότητα της μεταλλικής επένδυσης δεν διακόπτεται από το στρώμα του καταλύτη). Εξαιτίας της παρουσίας του οξειδωτικού καταλύτη, το φίλτρο παροχής καυσίμου παράγει επίσης μειώσεις σε εκπομπές υδρογονανθράκων (HC) και μονοξειδίων του άνθρακα (CO).

ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 

Ο τριοδικός καταλύτης Micfil AXCES είναι σχεδιασμένος ειδικά για χρήση σε εφαρμογές με πετρέλαιο, βενζίνη, LPG και φυσικό αέριο.

Εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα και τους υδρογονάνθρακες αυτός ο καταλύτης θα μειώσει τα οξείδια του αζώτου (NOX) μέχρι και 99% επιτρέποντας τις λειτουργίας του κινητήρα να συναντήσουν τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών.

Διαθέσιμο σαν καταλύτης σε σειρά, καταλυτικό muffler, φλαντζωτός καταλύτης και QuickCat καταλύτης.

Ποσοστά μετατροπής: CO: 90-99 %, NOx: 90-99 %, HC: 60-90 %, CH2O: 80-96 %, Επικίνδυνοι αέριοι ρύποι: 80-96 %.

Εικόνα 4: Σχεδιάγραμμα λειτουργίας του τριοδικού καταλύτη Micfil AXCES

Εικόνα 5: Ημιτομή του τριοδικού καταλύτη Micfil AXCES

 

 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Ο οξειδωτικός καταλύτης Micfil AXCES είναι σχεδιασμένος για χρήση σε εφαρμογές όλων των καυσίμων : πετρέλαιο, βενζίνη, LPG και φυσικό αέριο.

Μειώνοντας τα καυσαέρια από την εξάτμιση και δίνοντας μέσης ποιότητας αέρα στον κινητήρα/εξοπλισμό σας θα μπορεί να συναντήσει ή και να ξεπεράσει τα πρότυπα και των πιο αυστηρών προδιαγραφών εκπομπών καυσαερίων. Διαθέσιμος ως καταλύτης σε σειρά, καταλυτικό muffler, φλαντζωτός καταλύτης και καταλύτης.
Ποσοστά μετατροπής: CO: 80-99 %, HC: 70-90 %, εύφλεκτα οργανικά συστατικά: 80-90 %, CH2O: 80-99 %, επικίνδυνες εναέριες επιμολύνσεις: 80-99 %, ύλη σωματιδίων: 60-85 %.

Εικόνα 6: Σχεδιάγραμμα λειτουργίας του οξειδωτικού φίλτρο Micfil AXCES

Εικόνα 7: Σχηματικό του οξειδωτικού φίλτρου Micfil AXCES

 

 

Enter your keyword