Το διαγνωστικό test μικροβίων της FuelCheckUp, ανιχνεύει Δοκιμαστικό Test Μικροβίωντο επίπεδο της μικροβιακής μόλυνσης, η οποία είναι ένας από τους τρεις βασικούς δείκτες της ποιότητας των καυσίμων. Η δοκιμή αυτή δείχνει τόσο τους μύκητες όσο και τα βακτήρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν το φράξιμο των φίλτρων και την αλλοίωση των καυσίμων, αν αφεθούν χωρίς επέμβαση.

Aυτή η δοκιμή είναι το μοναδικό test της σειράς που δεν δίνει άμεσα αποτελέσματα γιατί η μικροβιακή ανάπτυξη απαιτεί χρόνο για να μετρηθεί αποτελεσματικά το επίπεδο μόλυνσης.

Η μικροβιακή αύτη δοκιμή είναι εξαιρετικά ανθεκτική και μπορεί να διεξαχθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον.

 

 Το διαγνωστικό test περιλαμβάνει :

Δοκιμαστική Ταινία για Μούχλα

Δοκιμαστική Ταινία για Βακτήρια

Μικρη Σωλήνα για αποσταγμένο Νερό

Σταγονόμετρο

Χρήση

Αυτή η δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του καυσίμου από τον διανομέα, από τη δεξαμενή του οχήματος, ή από τις κύριες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

Ο κατά προσέγγιση χρόνος για να εκτελέσει το test είναι δύο λεπτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
FCU- BAC.1 1 τεμ.
FCU- BAC.10 10 τεμ.

 Κατεβάστε εδώ τις οδηγίες χρήσης του τεστ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Enter your keyword