Η FuelCheckup ειδικεύεται στην κατασκευή διαγνωστικών τεστ πετρελαίου και βενζίνης.

Τα τεστ αυτά έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύσουν το νερό, την οξείδωση και γενικά την ποιότητα των καυσίμων που χρησιμοποιείται γρήγορα και οικονομικά. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) καθώς επίσης και συμμετέχουν στο Ευρωπαικό πρόγραμμα LIFE και READ.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα προϊόντα της FuelCheckup:

Enter your keyword