Δοκιμαστικό Test αλλοίωσης πετρελαίουΤο Διαγνωστικό Test Αλλοίωσης πετρελαίου της FuelCheckUp,
ανιχνεύει το αλλοιωμένο πετρέλαιο, εντοπίζοντας υψηλά επίπεδα
οξύτητας λόγω οξείδωσης ή μικροβιακής δραστηριότητας. Η οξύτητα
είναι ένας από τους τρεις βασικούς δείκτες της ποιότητας
του καυσίμου. Το Διαγνωστικό Test Αλλοίωσης Πετρελαίου,
είναι ένας απλός τρόπος για να ελέγξουμε το πετρέλαιο για υψηλή
οξύτητα (εκτός προδιαγραφών).
Η μακροχρόνια χρήση αλλοιωμένων ντίζελ μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές και δαπανηρές βλάβες στους κινητήρες και της γεννήτριες,
συμπεριλαμβανομένων διάβρωσης των μπεκ ψεκασμού καυσίμου
και άλλων τμημάτων του συστήματος καυσίμου.
Χρήση

Η δοκιμή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των παραδόσεων καυσίμων και για την περιοδική παρακολούθηση της ποιότητας των καυσίμων στα δοχεία και τις δεξαμενές αποθήκευσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα ή σε κομμάτι συντήρησης της γεννήτριας και για την ανίχνευση των αλλοιωμένων καυσίμων (για μηχανήματα με εποχιακή χρήση).

Λειτουργεί για όλα τα καύσιμα ντίζελ, καύσιμα αεριωθουμένων,
και μείγματα βιοντίζελ. Τα όρια βασίζονται σε 0.3mgKOH / g καυσίμου
(μείγματα). Ο κατά προσέγγιση χρόνος για την εκτέλεση του τεστ
είναι ένα λεπτό. Τα αποτελέσματα δίνονται σε λιγότερο από 5 λεπτά.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
FCU- OX.6 6 τεμ.
FCU-OX.18 18 τεμ.

Κατεβάστε τις Οδηγίες Χρήσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Enter your keyword