Το πρόγραμμα αναλύσεων χρησιμοποιημένων λιπαντικών, είναι ένα εργαλείο προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης, που βοηθά στην παρακολούθηση της κατάστασης του μηχανολογικού  εξοπλισμού και στην επιμήκυνση του χρόνου αλλαγής του λαδιού, προκειμένου να εξαγάγει τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες που περιέχονται στα λιπαντικά που αναλύονται.

Κάθε σύστημα κινητήρα, μειωτήρα, αεροσυμπιεστή, συστήματος κυκλοφορίας λαδιού κλπ. είναι μοναδικό όσον αφορά την κατασκευή, τη λειτουργία και την επιρροή που αυτό έχει στο λάδι που χρησιμοποιείται. Για να επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής κάθε κομματιού εξοπλισμού, το λάδι θα πρέπει να αναλύεται περιοδικά, για να ελέγχεται η κατάσταση του, καθώς και η κατάσταση της εφαρμογής. Η ανάλυση μας λέει για παράδειγμα, πότε το ιξώδες του λαδιού έχει μεταβληθεί σημαντικά ή πότε οι παράγοντες μολύνσεως έχουν φθάσει σε τέτοιο επίπεδο που δεν επιτρέπουν στο λάδι να λειτουργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες μας και πολλά άλλα.

Τυπικά, οι αναλύσεις δειγμάτων λαδιού μπορούν να εντοπίσουν τη φθορά διαφόρων μερών του εξοπλισμού, τη μείωση ζωής των ρουλεμάν, τον εντοπισμό κολλημένων βαλβίδων, διαρροές από το σύστημα ψύξεως, εσφαλμένο χρονισμό, λανθασμένο και ανακριβή ψεκασμό, την μόλυνση από το περιβάλλον, τις αναμείξεις λιπαντικών και πολλές άλλες βλάβες.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, αναλύονται από ειδικούς επιστήμονες παρέχοντας διαγνωστικά συμπεράσματα και προτάσεις πολύ υψηλού επιπέδου.

Ομάδες Ελέγχων

Η ακριβής επιλογή της ομάδας αναλύσεων διαφοροποιείται, ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής.

Έλεγχος Σκοπός
ΦασματογραφικόςΈλεγχος ICP* (21 στοιχεία) Φθορά μηχανής & μόλυνση
Ιξώδες στους 40oC ή/ και στους 100o C Κατάσταση λαδιού
Νερό Μόλυνση
Εμφάνιση Εμπειρική παρατήρηση
PQ Index ** Φθορά μετάλλων
ΤΑΝ (TBN για κινητήρες) Οξύτητα λαδιού, Εκτίμηση οξείδωσης λαδιού (αλκαλικότητα για TBN)
Καθαρότητα ISO Σωματιδιακή μόλυνση
Αδιάλυτα Εκτίμηση αποδόμησης λαδιού (μόλυνση καπνισμού για κινητήρες)
Καύσιμο(για κινητήρες) Μόλυνση καυσίμων

Συνιστώμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας

Κάθε 3.000-4.000 ώρες για μειωτήρες, αεροσυμπιεστές, υδραυλικά συστήματα κ.λ.π

Κάθε 250-300 ώρες για λιπαντικά κινητήρων.

Με τη συνεχή αύξηση του κόστους των λιπαντικών, των εργατικών αλλά και του ίδιου του μηχανολογικού εξοπλισμού, η σωστή, ασφαλής και επί μακρόν χρήση του λιπαντικού, είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ.

Καλέστε μας τώρα για την παραλαβή του αντίστοιχου διαγνωστικού κιτ για να διενεργήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης των λαδιών σας.